Privacy Policy

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

KAIKKI Styling kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van KAIKKI Styling en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan KAIKKI Styling verstrekt. KAIKKI Styling kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam 

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

WAAROM KAIKKI STYLING GEGEVENS NODIG HEEFT

KAIKKI Styling verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan KAIKKI Styling uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG KAIKKI SYLING GEGEVENS BEWAART

KAIKKI Styling bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

KAIKKI Styling verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van KAIKKI Styling worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. KAIKKI Styling gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kaikistyling.nl KAIKKI Styling zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

KAIKKI Styling neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van KAIKKI Styling maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door KAIKKI Styling verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met KAIKKI Styling op via info@kaikkistylin.nl http://www.kaikkistyling.nl is een website van KAIKKI Styling.

KAIKKI Styling is als volgt te bereiken:

Postadres: De Vervening 10 8465 RD Oudehaske

Telefoon: +31 (0) 6196 3322 3

E-mailadres: info@kaikkistyling.nl